Alkusammutus

Showing all 1 result

Showing all 1 result

Alkusammutus on yksi tärkeimpiä tekiöitä suurien tulipalojen estämiseksi. Monesti kuitenkin työmailla ja kotioloissakin alkusammutusvälineet eivät aina ole ajantasalla. Tulipalon ensimmäiset kaksi minuuttia ovat kaikista ratkaisevimmat. Näiden kahden minuutin aikana alkusammuts taidot ja tarvikkeet ovat hyvin suuressa roolissa. Mediaaniaika palolaitoksen saapumiselle Suomessa on n. 15 minuuttia ilmoituksen saamisesta, eli käytännössä lähes jokaisessa tulipalossa on joku muu ensin paikalla. Ihannetilanteessa tulipalo on vasta alkava. Mikäli sammutusvälineet ovat hyvin ja helposti esillä, sekä ne ovat riittävät. Tulipalo saadaan usein kukistettua ennen palolaitoksen saapumista.